DOLAR 15,4955 0.05%
EURO 16,1373 -0.01%
ALTIN 901,740,05
BITCOIN 4816014,54%
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Bekçilik Alımları Sil Baştan Değişti Tüm Detaylar

Bekçilik Alımları Sil Baştan Değişti Tüm Detaylar

Bekçilik Personel alımlarında Yasa, Sınav, Amaç, Kapsam, Yürütme ve alım şartları sil baştan değiştirilmiştir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım şartlarında köklü değişiklik olmuştur. Tüm detaylar haberimiz ekinde yer almakta…

ABONE OL
9 Şubat 2022 04:22
Bekçilik Alımları Sil Baştan Değişti Tüm Detaylar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

1. Bekçilik alımları ile alakalı yasama, yürütme ve sınav şartları değişti. Çarşı mahalle bekçi alımları sınav şartlarında değişiklikler ilan edilmiş oldu. Bu kapsamda amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar değişmişti. Bu kapsamda yazılı sözlü sınavı ve diğer değişikliklerin tamamı haber içerisinde verilmiştir.

2. Çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı yönetmeliği amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar. Bu yönetmeliğin amacı, emniyet teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçilerinde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmelik, Emniyet teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçilerinde aranılacak nitelikler, seçme ve değerlendirme komisyonlarının oluşumu ile çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu yönetmelik, 14/Temmuz/1966 tarihli ve 772 sayılı çarşı ve mahalle bekçileri kanununun 7nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

3. Bu yönetmelikte geçen; aday: çarşı ve mahalle bekçiliği sınavına müracaat edenleri, bakan: içişleri bakanını, bakanlık: içişleri bakanlığını, başkanlık: polis akademisi başkanlığını, döner sermaye işletmesi müdürlüğü: polis akademisi başkanlığına bağlı döner sermaye işletmesi müdürlüğünü, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: 14/Şubat/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını, sağlık yönetmeliği: 3/Ocak/2018 tarihli ve 30290 sayılı resmî gazete’ de yayımlanan emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğini ifade eder.

4. Adaylarda aranılan şartlar; çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır: türk vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

İlginizi Çekebilir:  Çanakkale Ayvacık Belediyesi Destek Personeli Alımı

5. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı sesli görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmaması, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmaması veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması gerekmekte.

6. Sağlık yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Birinci fıkranın (B) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde içişleri bakanlığınca üst sınır belirlenebilir. İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden 15 gün önce devlet personel başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

7. Başvuru zamanı ve şekli: giriş sınavına başvurular bakanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır. Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuruda bulunan adaylardan başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler döner sermaye işletmesi müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

İlginizi Çekebilir:  Çanakkale Ayvacık Belediyesi Destek Personeli Alımı

8. Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması; başvuru yapan adaylardan; Kimlik numarası yazılı beyanı, sınav başvuru dilekçesi diploma veya geçici bitirme belgesinin fotokopisi, son bir yıl içinde Perabet çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf, kendisi ve evli ise eşinin bu yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları, şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği, sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, askerlik terhis belgesi fotokopisi yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi istenir. Aranılan nitelikleri taşıyan ve birinci fıkrada istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları bakanlıkça uygun görülen müracaat kabul komisyonlarınca alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

9. Yazılı sınav: ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ‘çarşı ve mahalle bekçisi adayı olur’ kararı verilenler yazılı sınava alınırlar. Yazılı sınav soruları soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanır. Hazırlanan sorular içerisinden soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu tarafından seçim yapılarak yazılı sınavda sorulacak sorular belirlenir. Belirlenen soruların basım işlemleri ve kitapçık haline getirilmesi soru basım komisyonu tarafından yapılır. Yazılı sınav, yazılı sınav komisyonu tarafından yapılır. Gerektiğinde yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir. Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler başkanlık tarafından yürütülür. Ancak yazılı sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi veya milli eğitim bakanlığına yaptırılabilir. Yazılı sınavın belirtilen kurumlara yaptırılması halinde, yazılı sınavda uygulanacak esas ve usuller protokolle belirlenir. Yazılı sınava ait işlemlerde gizlilik dereceli evraka ilişkin usul uygulanır. Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden yazılı sınav komisyonu sorumludur. Yazılı sınav komisyonu tarafından sınava girecek aday öğrencilerin sayısına uygun olarak gerekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır. Sınav bitiminde, sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren tutanaklar düzenlenerek sınav gözlemcileri ve komisyon üyelerince imzalanır.

İlginizi Çekebilir:  Çanakkale Ayvacık Belediyesi Destek Personeli Alımı

10. Yazılı sınavı; yazılı sınav, test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur. Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları aşağıda belirtilmiştir: türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik, genel kültür. Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Yazılı sınavda bilgisayar sisteminde okunabilen özel kâğıtlar kullanılır. Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Bu adaylar bir daha adaylığa başvuruda bulunamazlar. Ayrıca söz konusu adaylar hakkında adli ve idari soruşturma açılabilmesi için gerekli işlemler yapılır. Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılırlar. Bakanlık ihtiyaçlar çerçevesinde başarı puanını değiştirebilir.

11. Fiziki yeterlilik sınavı; yazılı sınavda başarılı olanlar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır. Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında ‘çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamaz’ kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler. Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP